Få vårdcentraler i landet har biomedicinska analytiker anställda. Tidigare har Landstinget i Jönköpings län varit ett undantag. Men på grund av pensionsavgångar och få sökande till utbildningen för biomedicinska analytiker har provtagningar på vårdcentralerna i större utsträckning hänvisats till undersköterskorna, skriver Vårdförbundets tidning Vårdfokus.

Nu anställs undersköterskor på visstid inom primärvårdens laboratorier, som del av ett tvåårsprojekt. Kriteriet är att undersköterskan ska ha minst två års erfarenhet i sitt yrke och god erfarenhet inom provtagning. Undersköterskan får ta ven- och kapillärprover, men inte göra analyser.

– Först tänkte vi ”kanon!”, för vi tror på undersköterskorna. Det är väldigt hög kvalitet på det de gör. Men tyvärr var det ingenting som skulle vara för evigt, säger Carina Thållén.

Projektet i Jönköping är igång och undersköterskor har anställts på visstid.

– Och jag gläds åt att säga att en undersköterska inom primärvårdens på laboratorier nyligen fick tillsvidareanställning, berättar Carina Thållén.

KA har gjort en rundringning till Kommunals sektioner och fått bilden av att det snarare är en regel än ett undantag att undersköterskor tar över för biomedicinska analytiker. Hos Landstinget Dalarna gäller bristen på biomedicinska analytiker även inom laboratorieverksamheten. På Falu lasaretts laboratorier finnas i dag två undersköterskor, varav en anställts nyligen.

– De som jobbar där känner sig som en del av gruppen och arbetar bra, säger Mona Månsson, ordförande för Kommunal i landstingsektionen Dalarna.

Men Mona Månsson ser utvecklingen där olika yrkeskategorier får ta över varandras uppgifter som en del av ett större problem och generell brist på utbildad personal.

– Våra kategorier utarmas när man inte låter folk sköta det de faktiskt har utbildning för. Har man gått arbetslös ett längre tag är man självklart överlycklig för att få anställningen. Hellre så att vi har någon som utför uppgifterna än ingen alls, säger hon.