– Vår kompetens och profession tas inte till vara. Allt fokus på barnmorskorna gör att vår yrkesstolthet försvinner.

Det säger flera av undersköterskorna på förlossningen på Södersjukhuset.

Deras arbetsplats är en av Sveriges största förlossningsavdelningar. På Södersjukhuset föddes över 7 000 barn förra året. De älskar sitt jobb, men har tröttnat på arbetssituationen som blivit värre den senaste tiden.

I februari öppnade ett nytt privatdrivet BB i Stockholm vilket fick många barnmorskor att söka sig dit i jakt på högre lön eller bättre arbetsmiljö. Att många erfarna barnmorskor försvunnit har i sin tur påverkat arbetsmiljön för de undersköterskor som är kvar. Arbetsbelastningen har ökat. Kunskapen som har försvunnit har inte kunnat ersättas av dem som börjat nya.

– Eftersom vi arbetar i par, en barnmorska och en undersköterska, sätter de gärna de nya barnmorskorna med oss erfarna undersköterskor. Vi får inte den handledning vi skulle behöva. Ofta tvingas vi ta ett ansvar som vi varken har utbildning, kompetens eller betalt för, säger Maria Fors.

För att anses vara färdig barnmorska ska man ha varit med vid 50 förlossningar.

– Jag har varit med vid 960 förlossningar – vem har mest erfarenhet då? Vi sufflerar dem och plockar ur våra egna ryggsäckar med erfarenhet för patientens bästa. Vi missunnar dem inte, men det ju samtidigt barnmorskorna som får cred och pengarna, säger Denise Lagnecranz.

Vid varje arbetspass finns sex arbetspar i tjänst, där varje par tar hand om två födande kvinnor vardera. Därtill finns två barnmorskor som svarar i telefon och koordinerar plus ytterligare en barnmorska. Om en undersköterska är sjuk och det uppstår en lucka kommer det oftast ingen undersköterskevikarie, utan den ”extra” barnmorskan hoppar in och går i par med en annan barnmorska.

– Kommer det då ytterligare en förlossning tar barnmorskan den ofta själv. I slutändan blir det undersköterskorna som är kvar som får merarbete. Vi går dubbelt och får assistera vid ännu fler förlossningar – istället för hjälp blir det mer arbete, säger Marie Bengtsson.

Att arbetsgivaren anser att barnmorskorna kan sättas in för att sköta undersköterskornas arbetsuppgifter irriterar.

– Barnmorskorna kan inte undersköterskornas jobb. Vi har en helt annan blick kring patienten och avdelningen och har dessutom många andra kringuppgifter att utföra, säger Maria Fors.

Den tuffa arbetsmiljön gör att personalen ofta inte har möjlighet till de raster som de har rätt till. De berättar om kvällspass där de inte hunnit äta middag som följs av dagpass när det inte finns tid för lunch.

– Det är ingen risk för kvinnorna som föder, men det sker på vår bekostnad, säger Paméla Hööst.

Barnmorskeupproret har fått politikerna i Stockholm att hosta upp pengar till en lönesatsning på 59 miljoner kronor utöver den ordinarie löneutvecklingen för ett antal yrkesgrupper. Dit hör inte undersköterskorna.

– Att enbart satsa på barnmorskorna är ett uttryck för en ensidig syn på kompetens. De säger att vi är jätteviktiga och att vi behövs, men varför känner vi inte det? säger Maria Fors.