Alla landsting ska i första hand lägga pengarna på att vända personalbristen och förbättra vård av svårt sjuka äldre, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande. I glesbygden kommer fokus att ligga på primärvården, och i storstäder på kortare väntetider på akuten, öppna vårdplatser och förlossningsvård.

Förslaget innehöll också 100 nya platser på barnmorskeutbildningar till höstterminen 2014.