Anställda på arbetsplatser inom vård, skola och omsorg är så hårt ansträngda att den egna verksamheten ibland hotas. Att hinna ta en kopp kaffe eller få en lunchrast är en utopi för många. Ett exempel där de anställda har en oacceptabel arbetsmiljö är förlossningsvården.

Samtidigt som födande kvinnor känner oro för att de inte vet var de kommer att få plats när värkarbetet satt i gång, går undersköterskorna på knäna på förlossningsavdelningarna runtom i landet. För i de hårt slimmade organisationerna fattas personal vilket innebär att både undersköterskor och barnmorskor är mycket hårt ansträngda sedan en lång tid tillbaka. När arbetsgivarna försöker lösa den mest akuta situation­en genom att ta in nyutexaminerade barnmorskor, blir situationen för undersköterskorna än mer ansträngd.

För trots tidigare löften från politiskt håll om att situationerna på förlossningsavdelningarna ska förbättras, har arbetsmiljön för de anställda inte lösts på långa vägar. På Södersjukhuset i Stockholm har undersköterskorna skrivit två brev till arbetsgivaren om arbetssituationen (se länk), men ännu har inget hänt. Ibland hinner de anställda varken med att äta eller gå på toaletten. Undersköterskornas yrkesstolthet försvinner när de inte tillåts fokusera på omvårdnad. Självklart är det inte hållbart vare sig för de anställda eller för födande kvinnor att ha det på detta sätt.

För att undersköterskorna ska kunna göra det viktiga jobb de är anställda för måste politikerna nu vidta åtgärder. Tomma löften och valfläsk göre sig icke besvär. Det som behövs är fler erfarna barnmorskor och undersköterskor om vården ska kunna upprätthållas och de anställda ska få en arbetsmiljö som gör att de inte bränner ut sig. Ett samhälle som snålar in på nyfödda, och riskerar livet på födande mödrar, vad är det för ett samhälle?

Nu är det dags att satsa resurser på de anställda på förlossningen. Undersköterskorna där har världens viktigaste jobb och förtjänar en arbetsmiljö som gör det möjligt för dem att hjälpa nyblivna föräldrar och barn till den bästa starten i livet.