Den 9 april antog Göteborgs kommunstyrelse ett förslag om att under ett år införa sextimmars arbetsdag på en eller flera arbetsplatser inom äldrevården. Syftet är att underlätta för en yrkesgrupp som har det tungt, menar kommunalrådet Kia Andersson (MP) som ställer sig bakom förslaget.

– Jag tror ju på att en kortare arbetstid är nödvändig. Vi måste växla pengar mot fritid, säger hon till KA.

De anställdas lön ska ligga kvar på samma nivå som tidigare. Vänsterpartiet, som lade fram förslaget, vill att pengar till de ökade lönekostnaderna ska komma från Försäkringskassan som i sin tur sparar in på minskad sjukfrånvaro och reducerade arbetsskador, skriver Göteborgs-Posten.

Kommunal var inte berett på att de rödgröna skulle lägga fram förslaget. De ställer sig positiva till sextimmarsdag, men än så länge är det otydligt hur kommunen vill genomföra projektet. Det finns också frågor som skulle tjäna på att prioriteras i stället för kortare arbetsdag, anser Eva Kärrman, ordförande för Kommunal Väst.

– Vi måste göra något åt den nuvarande arbetsmiljön med scheman som inte fungerar och arbetsskador. Och samvetsoro orsakad av att personalen känner att de inte räcker till på grund av tidsbrist, säger hon.

Kia Andersson (MP) tror inte att det finns en risk att sextimmarsdagen gör att andra svårigheter inom äldrevården förbises.

– Andra åtgärder får ske parallellt. Det ska inte hindra andra lösningar, säger hon.