För tre år sedan förändrades våra liv. Fram till dess hade vi blicken framåt, men 2011 vände vi blickarna mot mobiltelefon­en, och där fastnade de.

Lite drastiskt beskrivet kanske. Men det var år 2011 som svenskarna på allvar började använda internet i telefonen.

Enligt de senaste siffrorna använder nu 65 procent av svenskarna över tolv år internet i mobilen. Bland de yngre, 12-45 år, är siffran hela 90 procent.*

Det betyder att många kommunalare har tillgång till en apparat som de kan använda till att facebooka, se på film, spela spel, boka träningspass och bilj­etter, köpa saker och mycket annat – även under arbetstid.

På kontor är detta inget nytt, sånt har man ju kunnat göra länge med jobbdatorn. Därför finns det ofta regler om privat datoranvändning. Reglerna är olika: Vissa arbetsgivare säger okej till att facebooka lite på arbetstid. Andra har blockerat facebook och andra webbplatser.

Arbetsgivaren får, inom vissa gränser, övervaka jobbdatorer för att till exempel se om en anställd hänger på youtube för mycket.

När det gäller anställdas privata mobiler får arbetsgivaren förstås inte blockera funktioner eller övervaka dem elektroniskt.
Men det krävs ju inte spionprogram för att se om en anställd sitter med mobilen i stället för att jobba. Och kommunalare är ju ofta mer synliga i sitt arbete än tjänstemän, som kan se ut som om de grunnar över en formulering i en rapport när de i själva verket sötsurfar på kissekatter.

* Källa: Svenskarna och Internet 2013.

Arbetsgivaren får förbjuda mobil

Regler. Arbetsgivaren har rätt att införa regler om att privata mobiler inte får användas under arbetstid, och att man inte ens får ha dem i fickan. Arbetsgivaren är skyldig att på eget initiativ först förhandla med facket. Kan man inte komma överens gäller arbetsgivarens vilja. Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl som motiverar ett förbud, som till exempel hygien.
Kontroll. Arbetsgivaren kan troligen inte kräva att få titta i anställdas väskor och fickor. Det finns rättsfall där arbetsgivare har fått göra utpasseringskontroller för att förhindra stölder, men ordningsregler är inte ett lika tungt skäl för arbetsgivaren att bryta mot anställdas personliga integritet.
Regelbrott. Om man bryter mot reglerna återkommande kan man till slut bli uppsagd. Men då krävs det att man har fått tydlig information om reglerna, och att arbetsgivaren varnat för att regelbrott kan leda till uppsägning.
Källa: Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd