SVAR: Vid plantering av tujahäckar är det många som inte tänker på att de kan bli både stora och höga med tiden. Det går alldeles utmärkt att ta ner tujahäcken i höjd under hösten. En regel brukar vara att man toppar den på cirka 20 centimeter under den slutligt tänkta höjden och att man sedan fortsätter med samma insats med något års mellanrum.