Hur kan det vara så att man duger i 300 dagar som outbildad vikarie men inte längre?

– Det här är ingen policy som jag känner till. Om det är satt i system så tycker jag att det är tveksamt. Om man har ett behov av utbildad arbetskraft, då måste man ju fundera över vad man ställer för krav. Kanske kan man göra något i samarbete med timmisarna så att de också får tryggare arbetsförhållanden.

Hur påverkas kvaliteten i verksamheten av en stor omsättning på vikarier?

– Allt går ut på att skapa så god kvalitet och kontinuitet som möjligt. Det är klart att det hänger ihop.