– Man nyttjar inte våra medlemmar, man utnyttjar dem. Vi jobbar stenhårt med förtursrätten, det är en del tvister, säger Gittan Sommarhed, som företräder Kommunal i Sundbyberg.

KA har talat med 36 av Kommunals största sektioner. Nära 40 procent svarar att kommunen satt en gräns vid 300 dagar då den som saknar utbildning inte längre får arbeta kvar. Det gäller bland annat förvaltningar i Stockholm, Malmö och Göteborg.

– Jag står i spagat, jag tycker att undersköterskor ska ha företräde. Men jag företräder alla i LAS-frågorna, säger Anders Dahl, Kommunal Centrum i Göteborg.

Även Borås sätter stopp efter 300 dagar, enligt Kommunals Cristina Nichta:

– Vi driver stenhårt att om någon dugt i 300 dagar, så ska arbetsgivaren betala utbildningen. Men hur det går är olika.

Vilken policy arbetsgivarna har varierar. I Trollhättan, Jönköping, Kungälv, Helsingborg och förskoleförvaltningen i Malmö har cheferna avstämningssamtal med vikarierna vid olika tidpunkter.

I Ludvika ställs krav på både körkort och undersköt­erskeutbildning.

– Kan man påvisa att man kört i gång och är på sluttampen med utbildningen eller körkortet, så kan man vara kvar, säger Marit Örngård Kommunal.