SVAR: Försäkringskassan har agerat korrekt i ditt fall, eftersom den bara ersätter arbetsskador som sätter ned försörjningsförmågan med minst en femtondel under minst ett års tid. Men alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal är också försäkrade genom AFA Försäkring.

Den försäkringen ger rätt till ersättning vid bland annat olycksfall och arbetssjukdomar och är ett komplement till  ersättningen man kan få från Försäkringskassan. Det går i vissa fall också att få ersättning från AFA även om man inte får det från Försäkringskassan.
När det gäller ärr och andra lyten och men som inte lett till arbetsoförmåga ska man vända sig direkt till AFA.

Det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att anmäla skador till AFA och därför är det så viktigt att man själv är medveten om denna möjlighet. Tyvärr är kunskapen om försäkringen inte tillräckligt utbredd i dagsläget och många riskerar att bli utan ersättning de har rätt till.

Som jag ser det står det klart att dina vanprydande ärr orsakats av ett olycksfall i arbetet. Du bör kunna få ersättning om du dokumenterar skadan med fotografier och kontaktar AFA, till exempel genom deras hemsida: www.afaforsakring.se/Forsakringar/Arbetsskada/

Det kan din lokala fackavdelning säkert hjälpa dig med.