Arbetslösheten som idag ligger på åtta procent spås bli fortsatt hög. I år räknar regeringen med en arbetslöshet på 7,7 procent och för nästa år 7,3 procent. Att de arbetslösa ändå tros bli färre förklarar regeringen med att Sverige kommer få allt bättre ekonomi. Den ökade tillväxten tros komma tack vare en förbättrad världsekonomi och starkare efterfrågan på svenska varor. Fler jobb blir det framförallt i tjänstesektorn.

Kritiker brukar påpeka att en sittande regering under ett valår gärna spår en ljusnande ekonomi. Regeringen garderar sig visserligen med att ekonomin fortfarande är bräcklig och det är mycket osäkert hur utvecklingen blir.

Regeringen har fått kritik för att sakna reformer för att trycka ner arbetslösheten och finansministern fick på morgonens presskonferens frågan om stabila ekonomiska finanser är viktigare än att minska arbetslösheten. Det hör ihop, svarade Anders Borg (M).

– De länder som har haft högst arbetslöshet är de som haft sämst ordning på sina offentliga finanser. Arbetslöshet stiger i kristider och kriser får man när man inte värnar de offentliga finanserna.  Vill man få ner arbetslösheten måste man värna överskottsmålet.

Utanförskapet, som inte minskat under den gångna mandatperioden, är en öm punkt för regeringen. Socialbidragskostnaderna är nere på historiskt låga nivåer argumenterade Anders Borg och menade att regeringen gör en hel del insatser på arbetsmarknadspolitikens område.

– Det är olika typer av anställningsstöd, nystartsstöd och vi har 16 000 personer i arbetsmarknadspolitiska utbildningar. Men finns skäl att se över vad mer vi kan göra.

I budgetpropositionen pekar regeringen framför allt på de förslag som man genomfört som åtgärder mot arbetslösheten, till exempel lärlingsutbildning och stöd till yrkesintroduktionsanställningar.

Störst del av de ekonomiska satsningarna i vårbudgeten går också till skolan, bland annat pengar till mindre klasser i lågstadiet och fler mattelektioner. Regeringens förslag finansieras genom skattehöjningar på alkohol, tobak och höjd fordonsskatt samt sänkt avdrag för pensionssparande.

Anders Borg räknar med en ökning av skatteintäkterna för kommunerna och spår 40 000 fler jobb där. Samtidigt kommer utgifterna öka och kommunerna får i år inga pengar från AFA försäkring för minskade sjukskrivningar.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson menar att regeringen skönmålar den svenska ekonomin i sina prognoser. Regeringen spådde till exempel ett överskott för 2014, istället väntas ett underskott på 87 miljarder.

– Det saknar trovärdighet, sa hon på en presskonferens under onsdagen.

S kritiserade också regeringen för att sakna en politik för att få ner arbetslösheten.