SVAR: Fy, vilken farlig arbetsmiljö du beskriver! Tyvärr känns den nog igen här och där. Alla mår dåligt, tar fram sina sämsta jag och klarar inte att bryta det destruktiva mönstret med egna krafter.

För att stå ut skaffar man sig olika överlevnadsstrategier. Att håna, prata skit, sprida misstro etecetera är exempel på negativa strategier som gör allt värre. Riktigt dåligt fungerande grupper tycks ibland, i en sorts desperation, medvetet driva fram situationen till en slutlig kollaps.

Det här är en perfekt grogrund för allvarliga mobbningsbeteenden och situationer som kan leda till svåra sjukdomstillstånd och utslagningar, om de inte redan gjort det.

Även cheferna brukar må väldigt dåligt och får allt mindre ork och mod att göra förändringar. Täta chefsbyten brukar vara typiskt.
Men de ytterst ansvariga är inte arbetsledare eller mellanchefer. Ansvaret ligger hos arbetsgivaren, med andra ord högsta ledningen och styrelsen. Se till att dessa läser ditt brev!

Anmäl också den allvarliga arbetsmiljöfaran till huvudskyddsombudet och Arbetsmiljöverket. Ditt brev duger fint som skriftlig anmälan om du anger vilken arbetsplats det gäller. Du själv kan vara anonym om du vill.

Du nämner också att de gamla drabbas. Så får det absolut inte vara.  Brister i bemötande och/eller missförhållanden som kan drabba de äldre ska anmälas enligt lex Sarah. Den lagen säger att personal ska rapportera missförhållanden till sin arbetsgivare, vilken sedan ska anmäla saken vidare till Inspektionen för vård och omsorg.

Alltså: anmäl enligt lex Sarah hos arbetsgivaren, som är skyldig att reagera på din anmälan.

Hoppas du fått de svar du önskat och att det nu händer något i positiv riktning.