Vad är en försteundersköterska?

– Det är en karriärtjänst likt det man har gjort på skolsidan med förstelärare. Söderhamn har landets näst lägsta löner för undersköterskor och det här är ett sätt att få upp dom och göra det mer attraktivt att jobba i omsorgen. 15 undersköterskor får söka tjänsten och de får 5000 kronor mer i månadslön.

Vad ska krävas för att få tjänsten?

– Politikerna sätter bara ramarna, men det ska vara personer som har gjort särskilda insatser till exempel lästa extra kurser. Det är omsorgsledningen som avgör och de anställda får söka tjänsterna. 

Har ni svårt få tag på vårdpersonal i Söderhamn?

– Det har väl inte inträffat än. Men vi har ett jättelågt tryck på vård- och omsorgsprogrammet. Dessutom stannar de kanske inte när de är klara eftersom lönerna är så låga här.

Någon kanske invänder att det är bättre att satsa pengarna på ökad bemanning och minska stressen för alla anställda?

– Det är en del i avvägningen, men vi måste upp från näst sista platsen ifråga om löner. I vår budget har vi också ökade anslag till bemanning, den behöver också bli bättre.

Moderaterna har bara 7 av 49 mandat i kommunfullmäktige i Söderhamn.  Hur stor är chansen att ni får igenom förslaget?

– Vi ska driva det här förslaget stenhårt med våra allianskompisar och jag tror inte det blir något problem att få igenom det där. Sedan är det upp till väljarna att bestämma i höst.

Fotnot: Pengarna till karriärstjänsterna vill Moderaterna ta från kommunstyrelsens projekt- och utvecklingsmedel, samt från en skärgårdssatsning.