Ökningen var särskilt stor när det gäller vin och bananer. År 2013 ökade försäljningen av fairtrademärkt vin med 61 procent och av fairtrademärkta bananer med 58 procent.

År 2014 kommer Fairtrade satsa extra mycket krut på just bananerna och målet är att varannan banan som säljs i Sverige ska vara fairtrademärkt när året är slut. I dag är den siffran 9 procent, att jämföra med 33 procent i Storbritannien och 54 procent i Schweiz.

Sammanlagt uppgick försäljningen av all sorts fairtrademärkta varor till 2 miljarder kronor i fjol, jämfört med 2010 är det en fördubbling. Mest omsätter kaffeförsäljningen. 2013 drack svenskarna fairtrademärkt kaffe för över en halv miljard kronor.

Fairtrade är en produktmärkning som bland annat garanterar löner som minst är i nivå med minimilönerna i landet, och att de anställda ska ha rätt och möjlighet att vara med i facket. Grossisten betalar också en särskild Fairtradepremie till producenten, pengar som går till att utveckla lokalsamhället där varan produceras, exempelvis genom att bygga skolor, bostäder och sjukhus. Fairtrademärkta varor får inte heller framställas av barn.

Kommunal stöttar Fairtrades arbete genom att sedan 2005 vara med i Föreningen för Fairtrade Sverige och facket har också en styrelseplats i föreningen.