Ägg innehåller alla livsnödvändiga aminosyror, alla vitaminer utom C-vitamin (vissa B-vitaminer endast lågt innehåll), protein, järn, selen, zink, folat och fett (mest omättat).

Och detta är bra för: Mättnad och energi, musklerna, tänderna, skelettet, synen, immunförsvaret, huden, blodet, minnet och reaktionsförmågan.

Förr sades att för mycket ägg kunde öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar eftersom de innehåller kolesterol. Nu vet forskarna att det kolesterol vi får i oss med maten påverkar väldigt lite. Livsmedelsverket har inga rekommendationer i att begränsa äggkonsumtion.

– Tvärtom är ägg ett väldigt bra livsmedel med bra näringsinnehåll, inte minst selen, säger Åsa Brugård Konde vid Livsmedelsverket.

Ekologiska ägg har något högre näringsinnehåll men det är små skillnader mot vanliga.

Men vilka ägg ska jag köpa? Det är en fråga som många ställer sig. I affären finns ägg från frigående höns inomhus, höns i inredda burar och ekologiska ägg. De värsta burarna är förbjudna i EU. För ekologiska ägg får hönsen fritt gå inne och ute i rastgård och fodret ska vara ekologiskt. I frigående miljöer finns risk att hönsen hackar varandra och att parasiter sprids. Burhöns har oftare bättre fjäderdräkt och är friskare men har begränsad rörelsefrihet.

Stefan Gunnarsson, veterinär och lektor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Skara, säger:

– Hönsen har det nog bäst i ett ekologiskt system om det är välskött. Samtidigt är systemet mer svårskött än burar. Det kräver mer av ägaren att ha hönsen frigående inne och ute.

Näst bäst för djurens skull är enligt Stefan Gunnarsson frigående inomhus. Även om hälsan ofta är bättre hos burhöns så är livskvalitén högre när djuren får röra sig. Och risken för hackning minskar i berikande miljöer. Men höns i burar kan också må bra.

– Bäst är att åka ut till gården och se hur hönsen har det.

För djurskötarna kan damm vara ett problem eftersom hönsen har rätt till strö. Det problemet finns i alla systemen. Ammoniak kan vara ett annat problem för djurskötarna men halterna beror enligt Stefan Gunnarsson på hur bra ventilationen och systemet för utgödsling är. Ett fåtal gårdar använder fortfarande ett system där nivåerna av ammoniak anses skadliga.

Webbtips

Du kan kolla var ägget kommer ifrån. Läs mer på svenskaagg.se, klicka på Märkning.