SVAR: I Sverige finns ingen lagstiftning som reglerar löner, utan vad en arbetstagare ska ha i lön för ett arbete hanteras av parterna på arbetsmarknaden. Parterna i det här fallet är fackförbundet och arbetsgivarorganisation/arbetsgivare. Vore det inte för kollektivavtalen vi tecknar skulle lön och ersättningar vara oreglerade.

Du som har en anställning i kommunen omfattas av ett centralt kollektivavtal som inte reglerar löneskillnaderna i ett yrke. Jag tycker du ska kontakta Kommunals lokala företrädare som varit med i de lokala förhandlingarna och resonera om era synpunkter. Ni kan också diskutera hur det centrala löneavtalet ser ut och om det eventuellt finns ett lokalt löneavtal. Inget  hindrar er heller från att ha med chefen/arbetsgivaren i en senare diskussion, där de får redogöra för hur de ser på lön.

Det är mycket viktigt att lönerna på en arbetsplats upplevs som rätt löner eftersom det då påverkar arbetsinsatserna positivt. Därför är det viktigt att förstå vad löneskillnader består av. För att sedan kunna påverka sin egen löneutveckling är det lika viktigt att veta vad det är som ger högre lön.