Det var i september förra året som de anställda på stiftelsens äldreboenden ställdes inför ett ultimatum, enligt Kommunal. De flesta tackade ja, men under protest.

– Självklart är det ingen som vill gå ner i arbetstid, säger Johan Malmgren, facklig företrädare.

Stiftelsen, som är icke vinstdrivande, har brottats med ekonomiska svårigheter.

– Arbetsgivaren får inte ihop bemanning. De behöver samma antal händer, men inte lika många timmar, säger Johan Malmgren.

Han menar dock att stiftelsen hade kunnat välja att säga upp några istället för att tillämpa osthyvelsprincipen.

– Heltidsnormaren är det man ska värna. De som får sluta har ju företräde till återanställning och då är det heltidsanställning som gäller.

Kommunal argumenterar att Stora Sköndal fattat ett ensidigt arbetsgivarbeslut, med hot om att skära ner tjänstgöringsgraden. Facket la därför fram en förhandlingsframställan eftersom man menar att arbetsgivaren inte följt lagen om anställningsskydd. Efter att de centrala förhandlingarna slutat i oenighet har fackets advokatbyrå LO/TCO Rättsskydd tagit över ärendet och nu lämnat in en stämning till Arbetsdomstolen, AD.

Enligt 34 paragrafen i lagen om anställningsskydd har en arbetstagare rätt till lön och andra förmåner så länge en tvist pågår. Kommunal yrkar därför i första hand att de anställda:

  1. Ska ha rätt till full uppsägningslön under uppsägningstiden.
  2. I andra hand yrkar Kommunal på att en bibehållen lön och anställningsvillkor tills det att den centrala tvisten avslutades den 4 februari 2014.

– Vi kommer aldrig få tillbaka sysselsättningsgraden för de anställda, men vi vill att de ska få någon ekonomisk ersättning, säger Lars-Sture Johansson.

Processen i Arbetsdomstolen beräknas dra igång först i höst.

KA har sökt arbetsgivaren för en kommentar.