Vad händer onsdag den 9 april?

– Barnskötare i Arboga har sammankallats för att diskutera vikariefrågan. Alla är välkomna, även de som inte är med i facket. Och så har vi bjudit in alla partier i barn– och utbildningsnämnden.

Varför behövs vikariefrågan lyftas?

– Vikarier får inte jobba mer än 300 dagar som barnskötare, för efter det blir de utlasade. Det innebär att barnskötare kommer och går vilket inte bra för barnen. Vi vill ställa politiker mot väggen.

Vilka frågor är mest angelägna för yrkesgruppen barnskötare?

– Vad som kommer att hända med vår yrkesgrupp. När en barnskötare får gå anställs en förskollärare, så är det nu. Men vi kompletterar varandra. Både barnskötare och förskollärare behövs.

Vad är din förhoppning med träffen?

– Att politikerna börjar tänka kring vår situation. Och att det blir bättre för vikarierna som inte får jobba längre än 300 dagar. Det är duktiga tjejer som kommer in i verksamheten.