SVAR: Vissa yrkesgrupper har laglig rätt att få en hälsoundersökning och vissa ska till och med genomgå detta med jämna mellanrum.

Vid en rekryteringssituation har arbetsgivaren ganska stora rättigheter att anställa vem man vill. Detta kan teoretiskt innebära att man inte får en anställning om man inte genomgår en hälsoundersökning, om arbetsgivaren begär detta. Gör arbetsgivaren så,  kan det innebära att denne också får betala den. Att det slentrianmässigt skulle vara så att arbetsgivarna begär hälsoundersökning innan man anställer någon, har jag inte hört talas om tidigare. Jag tycker du ska fråga varför, om arbetsgivaren kräver detta.