SVAR: Det finns en lägsta lön angiven i det centrala löneavtal som förbundet tecknar ihop med arbetsgivarorganisationen SKL, men lokalt kan det finnas högre lägsta lön. Beloppet i det centrala avtalet är från och med 1 april 2013 17 160 kronor per månad för heltid. Det innebär 104 kronor per timme. En anställd med korta anställningar, som du beskriver att din dotter har, får efter 165 arbetade timmar per månad rätt till övertidsersättning.