SVAR: Det verkar som att du är anställd hos en arbets­givare där semesterlagen gäller. De flesta kollektivavtal har kalender­året som semester­år, medan semesterlagen har året innan  med start den 1 april som sem­esterår. Har du in­arbetad sem­ester kan du ta ut den före den 1 april, men du ska ha arbetat in dessa semester­dagar före den 1 april året innan du tar ut sem­ester. Semesterlagen reglerar inte att du kan ta ut semester i förskott, om du inte kommer överens om det med din arbets­givare.