SVAR: Enligt kollektivavtalet du arbetar på ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Vid en utebliven eller svag löneutveckling har arbetsgivaren ett stort ansvar för att åstadkomma en förändr­ing. Detta kan ske genom att det upprättas en handlingsplan i syfte att nå en bättre mål­uppfyllelse. Vad jag kan förstå har ingen handlingsplan upprättats för dig. Du bör återigen ta kontakt med ditt lokala fack och be dem hjälpa dig.