SVAR: Kära ”Ledsen”. Jag kan tyvärr inte kommentera det som hänt dig eftersom du inte lämn­ar några detaljer eller fakta i berättelsen. Du skriver att du inte fått någon hjälp. Är du tydlig med vilken hjälp du önskar få från dem du vänder dig till? Det är också viktigt att vända sig till rätt instanser. Har du försökt få kontakt med någon central ombudsman hos facket? Om du förlorat ditt jobb på något sätt som bryter mot arbets­rätt och avtal kan en sådan hjälpa dig.

Livet i arbetslivet är ibland både orättvist och hårt och jag får intryck av att du just nu gräv­er ner dig i grubblerier om det som hänt dig. Ett sätt att stoppa grubbel är att tvinga sig till att tänka på annat. Du behöver få kontakt med någon erfaren person, som kan hjälpa dig med att reda ut det som hänt och vad du ska göra åt din framtida situ­ation. Försök att prata med någon hos företagshälsovården eller be din läk­are att få tala med en samtals­terapeut. Din hand­läggare hos Försäkringskassan kan också vara någon att prata med. Ge inte upp, utan ta tag i pro­blemen. Du är inte maktlös, utan behöver se nya möjlig­heter att komma vidare.