SVAR: Dina plantor äts upp av den glupska kålfjärilens larver. Du är inte ensam om detta problem och bästa sättet att sky­dda sina plantor är att täcka dem med odlingsväv eller ett speci­ellt kålnät. För bästa resultat är det viktigt att man använder nätet under hela växtperioden. Kålfjärilen har två svärmcykler under vår och sommar och de hittar snabbt minsta ingångshål för att sedan lägga sina ägg på bladens undersidor.  Att pla­cera tomatblad, odla tagetes eller odla vitlök i närheten fungerar bara temporärt och resulterar knappast i att plant­orna klarar sig från angrepp.