På kommissionens officiella dagordning i fredags fanns förslag till ny arbetsmiljöstrategi. Bara någon timme innan mötet blev den ansvarige kommissionären Lazlo Andor överkörd av kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso.

Han fick veta att kommissionen inte innan valet tänker lägga fram några förslag om sociala frågor, dit arbetsmarknad och arbetsmiljö räknas. Därför läggs förslaget i skrivbordslådan tills vidare, oklart är om det har hamnat i papperskorgen.

Denna information fick Christina Järnstedt att rasa. Hon är representant för LO, TCO och SACO i kommissionens rådgivande kommitté för hälsa och säkerhet. I två år har hon i en arbetsgrupp varit med och diskuterat utformningen av en ny arbetsmiljöstrategi sedan den gamla löpte ut 2012.

– Vi antog ett förslag i december 2012 som arbetsgivarna ansåg var för detaljerad och som ställde för stora krav. De framförde detta till kommissionen som sedan dess inte har gjort något i frågan mer än att inbjuda till fortsatt samråd och efterlysa synpunkter från medborgarna i medlemsländerna, säger Christina Järnstedt.

Hon hade hoppats på att kommissionen skulle presentera en strategi med bland annat förslag om hur belastningsskador ska bekämpas, krav om rehabilitering och bekämpning av farliga kemikalier i arbetslivet.

– Nu verkar det inte bli något av med det. Samtidigt som kommissionen säger att vi ska arbeta allt längre. Det blir bara sämre och sämre för löntagarna i EU.

Christina Järnstedt säger att en ny majoritet i parlamentet kan utse en ny kommission som också river upp tidigare beslut om regelförenklingar inom arbetsmiljölagstiftningen för företag med färre än 10 anställda.

Den borgerliga majoriteten i parlamentet vill gå ännu längre och uppmanar kommissionen att gå ännu längre genom att undanta företag med upp till 249 anställda, mer än 99 procent av alla företag i Sverige.

– Sveriges löntagare blir på så många sätt berörda av de beslut som fattas i EU. Därför är EU–valet så viktigt, säger hon.