Både brukare, hemsjukvård och biståndshandläggare har kontaktat uppföljningsansvariga i kommunen för att Care Together inte gett brukarna den hemtjänst som de har rätt till.

– Det blev för många fel för snabbt. Vi såg till slut att det kunde bli en fara för brukare och då var vi tvungna att agera, säger Majed Shabo, kvalitetscontroller, Lerums kommun.

Efter flera möten med företaget och ett oanmält besök slår kommunen fast att Care Together inte följer kvalitetskraven radar upp en rad brister. Kritik riktas mot att företaget tagit för lång tid på sig att planera brukarnas stöd och att genomförandeplaner saknas. Enligt reglerna ska nya brukare få hjälp inom 24 timmar, men Care Together missade en ny brukare som blev utan hjälp i 14 dagar.

Brukare i stort behov av dubbelbemanning har fått hjälp av endast en person. Personalen har utebilvit från besök hos brukarna.

– Man har missat att ge mediciner, hygieninsatser och tillsynsinsatser, säger Majed Shabo.

Kommunen anser också att företagets rutiner för avvikelse- och synpunktshantering brister.

– Det kom ju fram att man missat insatser, att man kommit för sent och att man varit en person på en beslutad dubbelbemanning. Och så rapporterade företaget inte det till oss. Kommunen fick ju skriva de här avvikelserna, det är fel väg, säger Majed Shabo.

Bedömningen är också att kvalitetsledningssystemet inte fungerar. Trots att kommunen haft flera uppföljningsmöten med företaget anser kommunen att bristerna inte åtgärdats. Därför hävde kommunen avtalet med Care Together som hade ett 30-tal brukare.

Företaget har verkat som LOV-företag i Lerum sedan 2009. Care Together, tidigare Jakobsdals Vård & Omsorg AB, har kollektivavtal och bland de anställda har Kommunal ett 40-tal medlemmar. Flera av Kommunals företrädare ger en bild av ett företag med många timanställda, hög personalomsättning och arbetsmiljöproblem.

– Folk har inte fått den tid de behöver. Körtid och dokumentation är inte inräknat, säger Mattias Johansson på Kommunal i Lerum.

Kommunal har hjälpt många att rätta till både anställningsbevis, löner och semesterersättning. Kerstin Löfström, ombudsman Kommunal Väst, har företrätt medlemmar i flera tvister:

– De får inte sina löner, de har inte fått rätt löner. De kör sina egna bilar i jobbet och har inte fått betalt för det.

Nu undersöker Kommunal om det finns fler medlemmar som har lönefodringar på Care Together.

Företaget har också varit så sent med att betala in skatt och avgifter för de anställdas försäkringar, skulderna har gått vidare till Kronofogden.

Care Together låter nu en jurist granska grunderna för Lerums hävning av avtalet då företaget har synpunkter på förfarandet. HR-chef Annike Devintiér svarar att Care Together avvaktar med att kommentera vad som skett tills granskningen är klar.

Enligt Annike Devintiér betalar företaget ut löner den 27:e varje månad om tidrapporter lämnats in i tid. Milersättning betalas ut om sträckan finns dokumenterats i körjournal. Telefonkort ersätts. Företagets ”strävan är att det skall finnas tillräckligt många företagsmobiler inom verksamheten så att ingen använder privata mobiler ur integritetssynpunkt”.

Care Together är också verksamt i Partille, Kungsbacka, Mölndal, Tjörn och Kungälv. I Kungälv har Care Together/Jakobsdals Vård & Omsorg funnits som LOV-företag sedan 2009 och är ett av de två företag som har flest brukare.

– Mig veterligen så har vi inte fått några signaler om missförhållande hos Jakobsdal, säger Lena Colliard, socialt ansvarig samordnare, Kungälv kommun.

Detta är LOV

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 2009 och innebär att medborgaren får välja fritt mellan de leverantörer av välfärdstjänster som kommunen har godkänt. Det är frivilligt för kommunerna att införa LOV. 144 kommuner av 290 har infört LOV.