Det var en ökning med 70 miljoner kronor jämfört med året innan.

2011 inledde Försäkringskassan en satsning på att sätta dit assistsansfuskare. Och flera rättegångar har avverkats i kölvattnet på satsningen.

Enligt Försäkringskassans hemsida betalas cirka 200 miljarder kronor per år ut i olika ersättningar, varav hälften går till sjuka och personer med funktionsnedsättning.

170 miljoner kronor i återkrav motsvarar knappt två promille av de pengarna.