Vinst i välfärden är en av de hetaste frågorna inför höstens val. I ”Den stora omvandlingen” skildras hur en allt större del av välfärden blivit privat. Näringslivet har varit drivande, men privatiseringen har också skett med hjälp av statliga pengar. De borgerliga partierna ha hejat på. Socialdemokraterna har svängt och öppnat upp. Ibland naivt. Kommunal finns också med i bilden och är lätt att uppfatta som passivt.

Resan tar avstamp hos SAF på 1970-talet och fortsätter fram till JB-koncernerens konkurs i fjol, samma år som 62 000, varav många vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare, arbetar i 26 riskkapitalägda vård- och utbildningskoncerner.

Intet nytt för den som följt Kommunalarbetaren som tidigt berättade om vinstjakt, riskkapitalister och tuffare arbetsvillkor. Men här finns hela bilden.