– Ja, jag har med omedelbar verkan lämnat mina uppdrag som sektionsordförande för Nobinatrafiken i Storstockholm och som förhandlingsansvarig för Kommunal inom Nobina samt som ledamot för Kommunal i Nobinas Centrala Samverkansgrupp. Den 7 april börjar jag på huvudkontoret för att utveckla arbetsmiljöarbetet i företaget.

Hur ska du göra det?

– Jag kommer att vara på resande fot till största delen, som en slags arbetsmiljökonsult, i våra trafikområden i landet. Min uppgift blir att göra det som ett duktigt skyddsombud gör, se till att samverkan mellan fack och ledning i det lokala arbetsmiljöarbetet fungerar. Det är nyckeln bra systematiskt arbetsmiljöarbete.

Har du redan nu någon idé om vad du vill förbättra i Nobinas arbetsmiljö?

– Det ska jag nog först diskutera med min chef. Men jag tycker det är viktigt att det finns rutiner för samverkan och delegering av ansvar. Och ytterst är arbetsmiljöansvaret i allt väsentligt lokalt, det ska inte ligga på mig eller huvudkontoret.

Det låter som att du till stor del kommer att fortsätta jobba med frågor som du redan har ägnat dig åt som facklig företrädare.

– Ja, fast nu kommer det mer att handla om diplomati än krigande.