Tillsammans med övriga LO-förbund ska ni ringa till medlemmarna både inför EU-valet i maj och höstens val till riksdag, kommuner och landsting. Enligt LO har Kommunal som mål att nå 20 procent av medlemmarna, stämmer det?

– Ja men inte bara genom att ringa. Vi satsar på att inför de båda valen ha nått 20 procent av medlemmarna både genom arbetsplatsbesök och via de här ringaktiviteterna.

Hur många tror ni er nå på telefon?

– Målsättningen är att nå ungefär hälften på telefon men det kan se lite olika ut i olika delar av landet.

20 procent av medlemmarna motsvarar ungefär 100 000, är det realistiskt?

– Ja vi tro det är viktigt att spänna bågen lite. Vi vill försöka nå detta.

Vad kommer ni säga när ni pratar med medlemmarna?

– Vi kommer att prata om våra fackliga frågor. Själva huvudbudskapet i samtalet kommer vara att få medlemmarna att använda sin rösträtt. Men vi kommer inte att peka ut något parti.

Så ni kommer inte säga att ni tycker de ska rösta på Socialdemokraterna?

– Nej det kommer vi inte göra utan vi vill föra fram Kommunals fackliga frågor.

Är det en förändring utifrån den nya facklig-politiska plattformen?

– Ja det är det. Vi tycker att det är viktigt att hålla i sär fack och politik. Vi är inget politiskt parti.

Vilka fackliga frågor ska ni prata om?

– Det är de sex frågor vi pekar ut i vår valplattform. Det handlar bland annat om mer resurser till barnomsorg och äldreomsorg och rätt till heltid.

Och detta kör igång den här veckan då (31 mars-4 april)?

_ Ja men under den första perioden fram till 1 maj kommer vi bara att ringa till förtroendevalda, dels för att mobiliserar men också för att försöka hitta fler som vill vara med och ringa.

När kommer ni börja ringa till ”vanliga” medlemmar?

– Det kommer vi göra de tre sista veckorna innan EU-valet och även de tre sista veckorna innan de allmänna valen i höst.

Skiljer sig upplägget åt inför de olika valen?

– EU-valet blir ett mobiliseringsval. Vi vill visa på vikten av att över huvud taget gå och rösta. Men det är det i och för sig även inför höstens val. Vårt uppdrag är att få folk att gå och rösta.

Är det huvudmålet med hela kampanjen?

– Ja men vårt huvudbudskap är också att vi vill ha en annan regering.

Men då pekar ni väl ändå ut vilket parti medlemmarna ska rösta på?

– Jo det gör vi indirekt. Vi gillar ju inte den politik som förs i dag.  Vi har ju facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna men även om vi har det så är det viktigt att visa att vi faktiskt är en facklig organisation och inte ett politiskt parti.

Blir inte det här förvirrande för medlemmarna?

– Visst kan det vara det men vi ska ändå försöka hålla isär rollerna i valarbetet. Vi ska inte stå med sossekepsen på huvudet när vi pratar om valet med medlemmarna.