I september i fjol beslutade förvaltningsrätten att Leksands kommun skulle säkerställa personalens hygien genom arbetskläder. Men kommunen överklagade domen och nu står det klart att kammarrätten ska pröva ärendet, skriver tidningen Arbetet.

Ett liknande fall ligger hos kammarrätten i Göteborg. Det ärendet rör sju kommuner i Skåne där förvaltningsrätten i Malmö tvärtom beslutat att de anställda inte har rätt till arbetskläder. Där är det Kommunal och Arbetsmiljöverket som överklagat domen, men det är ännu inte klart om kammarrätten ger prövningstillstånd i de fallen.