Tidningen Östgöta-Correspondenten har intervjuat 24 av de 25 heltidsanställda som sagt upp sig sedan räddningstjänstförbundet bildades år 2010. Det handlar om såväl brandmän som brandingenjörer och annan personal. Fram träder en bild av stort missnöje med chef och arbetsmiljö. En bild som bekräftas när KA kontaktar Kommunals klubbordförande Mathias Lagerman:

– Det är en sönderslagen organisation utan förtroende.

Räddningstjänstförbundets direktör Håkan Dahm tycker inte att det är ovanligt många som sagt upp sig. Han säger till Kommunalarbetaren:

– De flesta har till oss i sina avslutningssamtal redovisat fullt naturliga skäl.

Östgöta-Correspondentens granskning visar på en klyfta mellan Linköpings del av räddningstjänstförbundet och Norrköpings. Håkan Dahm är rekryterad från Norrköpingssidan.

– Han har knutit de sina till sig och därav har ledningen blivit styrd från Norrköping. Man har inte haft någon intention att lyssna på andra delar av förbundet, säger Kommunals Mathias Lagerman.

– Jag delar inte den bilden, säger Håkan Dahm. Jag ser inte att det är en Norrköpingsdominans. Det är kommunfullmäktige som har bestämt att förbundet ska ha sitt säte i Norrköping och vi har jobbar med kompetensbaserad rekrytering. Var man kommer ifrån är underordnat, det har varit otroligt viktigt att det har varit rätt person på rätt funktion på rätt plats.

Ett huvudproblem, enligt Kommunal, är att organisationen är toppstyrd och att ledningen inte delegerar utan i stället är nere och petar på saker på detaljnivå.

– Vi hade exempelvis ett allvarligt tillbud med vår rökdykarradio. Då är vår direktör med och styr och är hands on med radioapparaterna. Stämningen har varit uppgiven. Man bestämmer en grej, men i morgon är det nåt annat som gäller. Det gör det svårt att jobba och förhålla sig till saker, säger Mathias Lagerman.

Här är Håkan Dahm delvis självkritisk:

– Jag kan till viss del förstå den kritiken. När vi startade var det väldigt rörigt. Det var svårt att rekrytera chefer, så jag fick gå in och ta flera roller. Då upplevde nog många att jag var väldigt mycket och styrde i detaljer, fast det låg i de rollerna att vara i detaljer. Nu har vi andra personer som jobbar och i dag är jag inte alls inne i de detaljerna över huvud taget. I dag finns det inte fog för den kritiken, säger han.

På fredag ska ledningen ha ett möte med anledning av avslöjandena i Östgöta-Correspondenten.

– Om Håkan Dahm sitter kvar kommer vi ha ett problem, säger Mathias Lagerman.