Omkring 900 förare berördes av upphandlingen förra året av trafik i länet. Många av dem kommer att få byta arbetsgivare eller blir utan jobb när de nya trafikavtalen börjar gälla om knappt tre månader.

I det nya bussbranschavtalet förra året skrevs det in att vid behov av nyanställningar ska det företag som vinner trafik i första hand rekrytera från företag som förlorat trafik.

Nobina vann anbudsupphandlingen i Sundsvall och har rekryterat personal från i första hand Keolis som förlorade trafiken. Ändå är anställda vid Keolis besvikna.

– Nobina har inte hållit sina löften till oss om anställningar och anställningsvillkor. Vi fick intrycket att alla fast anställda i Keolis skulle få fast anställning hos den nye entreprenören, säger Ylva Åström.

Missnöjet gäller att fast anställda i Keolis som har kört i många år erbjuds visstidsanställningar på mindre än heltid. Detta samtidigt som yngre förare som har varit timanställda  i Keolis erbjuds fast anställning på heltid hos Nobina.

Företaget vägrar också att ge anpassade tjänster till småbarnsföräldrar. De erbjuds i stället deltider på rullande schema med körningar också kvällar och nätter.

– En kvinnlig förare fick veta av Nobina att hon inte kunde få jobb där för att hon var ensamstående med två barn. Tyvärr vill hon inte anmäla detta som diskriminering, säger Ylva Åström upprört.

Men hon har svårt att tro att sektionens förre ordförande, Harry Kohtala, inte fick jobb hos Nobina på grund av sina fackliga uppdrag.

– Jag och andra fackligt aktiva har ju utan problem fått jobb, säger hon.

Peter Eriksson, till helt nyligen Nobinas projektledare för starten av trafiken i Sundsvall, säger att han inte förstår kritiken mot hur anställningar av personal har gått till.

– Vi har förhandlat alla tjänster med Kommunal. Inte någonstans i något protokoll finns en enda anteckning om att Kommunal är missnöjt, säger han.

Tvärtom tycker Peter Eriksson att Kommunal borde vara mycket nöjt med Nobinas agerande.

– Vi har större andel fast anställda än Keolis. Omkring 90 procent av vår personal är fast och 10 procent är behovsanställd. I Keolis är motsvarande andelar uppskattningsvis 60 och 40 procent.

Ylva Åström håller med om att det är bra att Nobina har fler fast anställda än Keolis.

– Vårt missnöje gäller hur dessa tjänster fördelats och den bristande informationen kring anställningarna, säger hon.

Kritiken mot bristande information gäller också Kommunals agerande. De anställda i Keolis har känt sig utanför i den fackliga processen. Formellt är det Nobinas centrala samverkansgrupp, CS, mellan fack och arbetsgivare som har förhandlat om hur rekrytering av personal ska gå till.

– Jag var bara med och diskuterade detta en gång och det var när frågan om hur rekryteringarna skulle gå till. Men resten har skötts av Nobinas fackliga företrädare där uppe, säger Peter Boström som arbetar på Nobina i Södertälje och sitter med i CS för Kommunal.

Men de fackliga företrädarna för Nobina i Västernorrland hänvisar till Peter Boström.

– Vi har inte varit med i några förhandlingar om vilka som ska rekryteras eller på vilka villkor. Det som har hänt i Sundsvall har jag ingen kunskap om, det är ju fem mil bort, säger Kent Skoglund som arbetar för Nobina i Härnösand och är sekreterare i sektionens styrelse.

Medan Harry Kohtala var sektionsordförande försökte han få förbundet centralt att agera för att rekryteringen av personal skulle gå rätt till och att anställda på Keolis skulle få nödvändig information.

– Men tyvärr hände inget. Ombudsmännen ville inte ta tag i detta, säger han.

Per Svensson är ombudsman på Kommunals förbundskontor. Han håller inte med kritiken mot förbundet.

– Vi håller nu tillsammans med Sveriges Bussföretag på att samla information om hur upphandlingen i Västernorrland gick till. Men det kanske är så att kommunikationen internt i Kommunal inte alltid fungerar som den borde. Detta får vi också se över. Det är ju första gången avtalets regler vid entreprenörsbyte har tillämpats, säger han.

Harry Kohtala tycker att det är för sent att kartlägga upphandlingen nu.

– Jag slog larm förra året. På grund av att förbundet inte reagerade lade vi i Kommunal ribban för lågt. Det kan påverka anställningstrygghet och villkor också vid kommande upphandlingar, säger han.

Trafikupphandlingen i Sundsvall

Vid upphandling av kollektivtrafik i Västernorrland vann Nobina i Sundsvall. Nobina vann även trafik i Timrå men överlåter den till Ceris som underentreprenör. Samtidigt förlorade Nobina trafiken i Härnösand till Byberg & Nordin som ingår i Mittbuss tillsammans med fem andra lokala bussföretag.
Mittbuss blev den stora vinnaren i upphandlingen och ska trafikera hela Ångermanland plus Sollefteå och delar av länstrafiken i Sundsvall samt samtliga skolskjutsuppdrag i upphandlingen. På uppdrag av Mittbuss fortsätter Ceris att köra sträckan Sundsvall-Ånge, en linje som de förlorade i upphandlingen.