– Vi vill att de ska titta på hur personalen har det innan de satsar en massa pengar på olika tekniska lösningar. Vi har fått förskräckligt dåliga scheman, sjukskrivningarna ökar. Vi vill försöka få arbetsgivaren att lyssna på oss, säger Sonja Lindberg, ordförande i Kommunals sektion för medlemmar i äldreomsorgen.

Klockan 12.45 ska de 1 160 namnunderskrifterna överlämnas i kommunhuset. Sektionen hoppas på stor uppslutning från medlemmarna.

– Vi har uppmanat våra medlemmar att komma dit. I bästa fall blir det knökfullt i entrén till kommunhuset.

I skrivelsen som överlämnas till arbetsgivaren finns fyra punkter där andemeningen är att äldreomsorgen behöver mer resurser. Enligt Kommunal i Sundsvall har det under det senaste året i äldreomsorgen blivit fler delade turer, i synnerhet i hemtjänsten och sämre personaltäthet på äldreboendena.

– Våra medlemmar ska alltid behövas betala priset när ekonomin är dålig, säger Sonja Lindberg.

Vi har sökt den ansvarige politikern, Mats-Johan Adner, utan resultat hittills.

Nu får det vara nog

De fyra punkterna i skrivelsen lyder:
• Vi anställda i äldreomsorgen vill bli bemötta med respekt, och vi vill att våra erfarenheter ska tas till vara.
• Vi kräver att arbetsgivaren höjer bemanningen och skapar fler trygga anställningar, samt att delade turer och arbete varannan helg försvinner.
• Vi kräver en arbetsmiljö och arbetstider som inte gör oss sjuka.
och till sist…
• Vi längtar efter att kunna känna en balans mellan arbetstid och fritid, arbetsliv och familjeliv.