ABF:s ordförande Helén Pettersson deltog tillsammans med LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Stefan Löfven på dagens pressträff i en barnbokhandel i centrala Stockholm.

– För att barn ska läsa krävs det att också vuxna läser, sa Helén Pettersson. Det räcker inte med att satsa på skola och bibliotek. Läsförmågan är klassrelaterad. Det kommer att krävas riktade insatser för att få föräldrar att läsa för sina barn, sa hon.

”Läs för mig”-projektet står på två ben: Ett statligt, där Socialdemokraterna bland annat vill se fler bemannade skolbibliotek. Löfven berättade inte hur mycket pengar det kommer att kosta, han vill först låta Kulturrådet se över behovet.

Den andra delen av projektet påminner om ”Läs för mej, pappa!”, men den här gången riktar det sig mot alla vuxna i barnens omgivning. Helén Pettersson nämnde mammor, fastrar och mostrar. ABF kommer bland annat att tillsammans med LO ta fram studiematerial om vuxnas betydelse för barns språkutveckling.

Det är till den senare delen av satsningen som Socialdemokraterna ska starta en insamling som ska ge 500 000 kronor. Hur mycket LO tänker satsa kunde Karl-Petter Thorwaldsson inte tala om.

– Där måste förbunden få säga sitt.

Han lyfte fram statistik som säger att sex av tio LO-män aldrig läser en bok.

– Det är de papporna som inte heller läser för sina barn. Och det är de barnen som inte klarar skolan och sen inte får jobb. Allt hänger ihop. Det sker en enorm social utslagning om unga inte får med sig läsandet från början.

För ”Läs för mej, pappa!”-projektet, som sedan 90-talet drivits av ABF och syftar till att få LO-pappor att läsa för sina barn, finns det statliga pengar att söka från Kulturrådet. Dessa pengar kommer att vara kvar om Socialdemokraterna tar makten i höst, lovar Stefan Löfven.

– Det här handlar om att addera till mer, säger han.