Hur påverkar teamarbetet arbetsmiljön?

– På sikt finns det ganska stora vinster. Det är mindre rörigt och mindre stressigt. Teamet har ansvar för en viss andel av akutens patienter, i stället för att jobba med alla. Då blir det färre saker att hålla i huvudet samtidigt, det minskar stressen. Man får också bättre överblick och ökad kontroll. Dessutom har man lättare att svara på patienternas frågor.

Får alla yrkesgrupper lika stort utrymme?

– Det är inte självklart, därför är det någonting som man ska planera för. Man resonerade mycket om hur de unika yrkeskompetenserna skulle användas på bästa sätt.

Finns det några nackdelar?

– Det är krävande att ändra arbetsformer, man behöver ha en struktur för att ständigt lära och utveckla.  Många saker som till exempel schemaläggningen och att lokalerna inte passar kan försvåra. I början var många frusterande över att behöva vänta på varandra, men sedan såg man att dubbelarbetet försvann.