Enligt en artikel i Dagens Samhälle går nästan vart fjärde förskolebarn i en grupp med mer än 20 barn. Karlstad är inget undantag. Gun Oscarsson, ordförande på Kommunal Karlstad förskola och skola tror att roten till problemet är att det finns för lite personal.

– Det finns för få vikarier. Det tar mycket tid från verksamheten och barnen när de anställda ska sitta och ringa in extra personal.

Lärarförbundet hotar nu att stänga ner de förskolor där bemanningen inte fungerar. Annette Nord är huvudskyddsombud i Karlstad och arbetar även som förskollärare.

– Det brister för att grundbemanningen är så låg. När det inte finns vikarier går folk på knäna.

Hon berättar att det i en förskolegrupp kan vara omkring 20 barn på ytan av en fyrarumslägenhet.

– Vem står ut med det? Barnen har ingenstans att vara ifred.

Personalen har även fått ett större ansvar i och med fler arbetsuppgifter. Men har inte fått mer tid till att utföra dem.

– Nu har det runnit över. Man känner att man inte har tid med det man är anställd för. Det blir barnpassning och det är inte uppdraget, säger Annette Nord.

Kommunal i Karlstad har inte diskuterat stängning av förskolor men ska se över situationen. 

KA har pratat med Kerstin Andersson, personalchef på Barn- och Ungdomsförvaltningen i Karlstad men hon vill inte uttala sig i ärendet.

Skyddsstopp

Om ett skyddsombud anser att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetarnas liv eller hälsa kan skyddsombudet själv bestämma att arbetet ska avbrytas.
I första hand ska dock skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren men om "rättelse inte genast uppnås" har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet.
Skyddsstopp, eller skyddsombudsstopp som det också kallas, regleras i Arbetsmiljölagen.