Enkäten innehåller frågor om ekonomi, tillväxt, sysselsättning, arbetsmarknad, arbetsrätt samt energi– och klimatpolitik. Samtliga svenska partier som nu är representerade i EU–parlamentet har svarat.

Brysselkontoret har gjort enkäten som en vägledning inför EU–valet och för att visa att väljarnas röster i valet har betydelse för den politik som sedan drivs i EU.

Här kan du läsa mer om hur partierna har svart på enkätens 12 frågor.