Jag blev mycket ledsen och förbannad när jag fick läsa KA:s reportage (nr 5/2014) om busschaufförernas situation ute i trafiken. Som busschaufför jobbar man i ett yrke där våld och hot förekommer bland passagerare som inte alltid respekterar föraren i sitt arbete. En av orsakerna bakom riskerna är biljettsystemet där varje resenär måste ha en biljett för att åka med och i vissa geografiska områden måste chauffören visera att biljetten är giltig innan personen kliver på.

Det är oftast vid biljettviseringen som konflikten uppstår när chauffören kräver att personen ska betala och får, i värsta fall, en smocka eller ett okvädningsord som ”idiot” eller ”hora”. Är passageraren drogpåverkad ökar risken ännu mer för en våldsam utgång och när hjälp är på plats är katastrofen redan ett faktum. Saken blir inte bättre att biljetterna bidrar till förseningar när chauffören ska tjafsa med passagerare som vägrar betala eller behöver hjälp för att lösa biljett. 

Kommunal bör verka för att kollektivtrafiken i helhet ska skattefinansieras och att biljettsystemet i alla dess nuvarande former ska slopas. Finns det inget biljettsystem behöver chauffören inte konfrontera passagerare som är benägna att bruka våld på grund av en utebliven biljett. Det kontantstopp som infördes 2008 var ett steg i rätt riktning och nu är tiden mogen att gå hela vägen för att avskaffa biljetterna med en nolltaxa. På köpet får vi en kollektivtrafik som blir mer effektiv, mer säker och mer miljövänlig när fler tar bussen istället för bilen. 

Jag stöder en nolltaxa fullt ut och beredd att betala extra i skatt för detta ändamål. Är Kommunal redo att ta sig an detta krav och driva det till fullo?

Robert Zackrisson,
busschaufför