Enligt rättspraxis har endast ett fåtal domar tidigare godkänt fackligt arbete som förvärvsarbete vid beräkning av tid som kvalificerar för rätt till a–kassa. Kammarrättens dom innebär att rätten till a–kassa ökar för fler som har varit fackligt aktiva innan de blev arbetslösa.

En undersköterska hade en deltidstjänst på 75 procent, samtidigt arbetade hon som regionalt fackligt ombud, RFO, åt Kommunal.

Det fackliga arbetet var omfattande, det tog omkring en tredjedel av hennes arbetstid. Det löneavdrag hon fick för detta ersattes av Kommunal.

Det fackliga arbetet tog så mycket tid att hon enligt Kommunal var borta så mycket från sitt ordinarie arbete som undersköterska att hon inte uppfyllde kravet på minst 80 timmars arbete vissa månader. Därmed ansåg a–kassan att hon inte hade rätt till a–kasseersättning.

Med stöd av Kommunal överklagades a–kassans beslut av LO–TCO Rättsskydd till förvaltningsrätten i Malmö. Den gav Kommunals a–kassa rätt. Med stöd av Kommunal överklagades målet till kammarrätten som ger undersköterskan rätt.

Kammarrätten anser att eftersom det fackliga arbetet som RFO har varit så omfattande i tid och att ersättningen för detta har varit en så stor del av hennes inkomst måste det jämställas med förvärvsarbete enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Förbundsjurist Angelin Olsson De Groat vid LO–TCO Rättsskydd har varit kvinnans ombud.

– Det är roligt att kammarrätten vågar öka utrymmet för att godkänna fackligt arbete som förvärvsarbete, säger hon.