Under många år har man diskuterat hur samhället ska kunna betala för den allt större äldreomsorg som krävs när stora årskullar närmar sig pensionsåldern. Däremot är det inte något politiskt parti som på allvar tagit tag i problemet och drivit på för en lösning. Det menar flera experter på området som Dagens Samhälle intervjuat.

För att lösa problemet ville socialdepartementet att man skulle tillsätta en utredning där alla riksdagspartier var med. Det förslaget stoppades av bland annat finansdepartementet och statsrådsberedningen där Moderaterna har makten.

Stig Orustfjord, tidigare överdirektör på Försäkringskassan, var den som arbetade med att ta fram vilka frågor som utredningen skulle arbeta med. Han lämnade ett tiotal förslag som inte godkändes. Sedan bytte han jobb. Han menar att det stora problemet är att partierna inte kommer överens.

– Problemet är att alla partier har så dålig kännedom om äldreomsorg och att de får så olika bilder av hur samhället kommer att se ut i framtiden. Så man kanske snarare ska säga att duckandet beror på förvirring, säger han till Dagens Samhälle.

I januari tillsattes en ny äldreutredning som ska var klar 2015, men i den ska man inte titta på finansiering.