Varför har ni tagit fram en handlingsplan?

– Vi behöver en handlingsplan, hur vi ska göra rent konkret. Vi har blundat för det i ett antal år, nu ville vi ta ställning i frågan. Det är en sak att ha åsikter om verksamheten, det kan vi bemöta. Men istället blir det direkta personangrepp på Facebook. Det är ganska grova ordval man använder sig av.

Hur påverkar kränkande inlägg personalen?

– Det tar en del energi som borde gå till barnen. På sikt kommer det att påverka kvaliteten i verksamheten. Man förstår inte att man sårar en människa djupt. Vi accepterar inte att ungdomar kränker varandra, då ska vi inte acceptera att vuxna gör det.

Hur hanterar ni problemet?

– När vi får kännedom om en kränkning följer vi handlingsplanen. Vi har skickat hem ett brev till alla vårdnadshavare med handlingsplanen. Det är bättre att de lyfter sina åsikter direkt med personalen.

Vad gör ni mer för att motverka kränkande inlägg?

– Vi visar att vi är öppna för kritik, men noterar att kränkningar inte är okej. Vi räds inte att polisanmäla. Tysthet är samma sak som att acceptera.