Johan Duesgård har arbetat inom hemtjänsten i Lerum i tre år och undersköterska har han varit i 16 år. Det är inte ovanligt att brukare dör i hemmet. Mycket av hemsjukvårdens uppgifter delegeras till hemtjänsten.

– Alltmer läggs på oss, allt från att ge stöd till medicineringar och såromläggningar. Vi sköter även nutrition och ser till att patienten får i sig näring. Den palliativa delen kommer mer och mer som krav från Socialstyrelsen, säger Johan Duesgård.

För att bli bättre på att ta hand om brukare som snart ska dö, så började han i höstas en specialistutbildning för undersköterskor i palliativ vård, som ges i form av en Yrkeshögskoleutbildning. Utbildningen är på halvtid med en lektionsdag i veckan. De studerande får lära sig allt från historiska perspektiv på palliativ vård till vilka lagar och regler som gäller och hur man ger stöd och handledning till vårdtagare och anhöriga. De lär sig även att handleda kolleger.

– Det finns ju mycket ångest hos de här patienterna och vårdtagarna som det gäller att veta hur man ska hantera. När de inte får i sig tillräckligt med näring för att de inte kan tugga, hur hanterar man det? Varför ändrar sig kroppen, vad är det som händer med de inre organen, varför färgas huden, och så vidare, säger Åsa Fredriksson, utbildningsledare vid Vårdyrkeshögskolan i Göteborg.

Det är inte bara hemtjänstpersonal som går utbildningen, utan även personal från boenden, psykiatrin, hospice och sjukhus. De flesta av deltagarna bor i Västsverige, men en av dem pendlar ända från Öland.

– Det är olika hur mycket arbetsgivaren värderar utbildningen. Jag får halva min betald, andra får betala själva och ta ledigt från jobbet. Det här är något som arbetsgivaren borde uppmuntra. Jag jobbar 80 procent samtidigt så man får göra mycket på fritiden, men jag tycker att det fungerar bra, säger Johan Duesgård.

ID. Johan Duesgård

Ålder: 35 år.
Bor: Floda.
Familj: Fru och två barn.
Utbildning: Undersköterska och snart specialistundersköterska i palliativ vård.

Specialistutbildning i palliativ vård

Specialistutbildningen i palliativ vård, alltså vård i livets slutskede, ges vid Vårdyrkeshögskolan i Göteborg och är en Yrkeshögskoleutbildning. För att vara behörig ska man vara utbildad undersköterska och ha jobbat heltid under minst ett år. Utbildningen är på halvtid under ett år med en undervisningdag i veckan, resten görs hemma. De som tar examen i juni  är den första kullen som går utbildningen.
Länk till utbildningen: http://www.plushogskolan.se/