I dagarna har man kunnat läsa om den blågröna femklöverns nya sätt att lösa vårdkrisen på i Region Skåne (läs KA:s artikel i länk intill). På SUS i Malmö har man utan att förhandla med facket börjat ta in så kallade patientvakter. Detta är personal som utan sjukvårdskompetens ska vakta oroliga patienter och säga till om något händer.

Region Skåne har under den blågröna femklöverns ledning minskat personalen med minst 600 personer under de senaste två åren. Man har infört vikariestopp och sagt upp timanställda. Vikariestoppet är nu delvis uppluckrat men lösningen som lanseras heter patientvakter istället för sjukvårdsutbildad personal. Detta är resultatet av en underfinansierad budget och en sjukvård satt på svältkur. Personalens arbetsmiljö blir lidande. Detta har nu nått vägs ände. Vi måste byta väg.

Den skånska sjukvården är strukturellt underfinansierad. För att kunna ge en god sjukvård behövs mer resurser. Vi behöver fler händer i vården. Vänsterpartiet vill höja skatten i Region Skåne. Om alla solidariskt bidrar med 85 öre mer skulle vi kunna frigöra 2 miljarder för att kunna anställa fler och bygga ut fler vårdplatser.

Det är den vägen vi behöver slå in på. Istället för att fortsätta konkurrensutsätta vården och bedriva sjukvård som vilket företag som helst, behöver vi bygga en solidarisk sjukvård att lita på. En sjukvård för alla.

Den 14 september är det val. Pia Kinhult och hennes blågröna femklöver har talat brett om den låga skattesatsen, de utsätter fler och fler sjukvårdsenheter för fria vårdval och de underfinansierar vården till den grad att man måste införa patientvakter för att upprätthålla bemanningen på våra stora sjukhus.

Det är nog nu. Det är dags att sätta personalens behov av fler kollegor och patienternas behov av fler vårdplatser i centrum. Det är dags att bygga en välfärd att lita på.

Sara Svensson,
förstanamn till regionfullmäktige Vänsterpartiet Malmö