Öknaskolan får priset på 30 000 kronor i konkurrens med tre andra naturbruksgymnasier. Skolan belönas bland annat för att alla de 140 gårdar där eleverna gör praktik har granskats ur säkerhetssynpunkt.

Lantbrukets arbetsmiljöpris sponsras av Kommunal samt arbetsgivarna i Skogs- och lantarbetarsgivareförbundet, SKL, och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.