I dag presenterade Kommunal sin rapport Skilda världar som jämför förskolor i olika regi. En av slutsatserna är att skillnaderna ökar och att alla inte har möjlighet att välja alla förskolor. Det eftersom de fristående bland annat erbjuder sämre öppettider och ofta inte erbjuder plats för resurskrävande barn.

– Ensamstående föräldrar och föräldrar med låsta arbetstider riskerar att hamna utanför, sa Kommunals utredare Ulrika Lorentzi som är en av författarna till rapporten och pekar på att fristående förskolor har öppet i snitt tre till fyra timmar kortare i veckan än de kommunala.

Hennes kollega Olof Widmark kunde också tydligt presentera hur de olika regiformerna är spridda över landet.

– Det finns ett samband mellan var de bolagsdrivna förskolorna finns och resursstyrkan i kommunen. Det är där det finns föräldrar med störst inkomster, förklarade han på presskonferensen där rapporten presenterades.

Den största andelen av bolagsdrivna förskolor finns i Stockholmsområdet och i några skånska kommuner. När det gäller ideella förskolor, som exempelvis personalkooperativ, är de mer jämt spridda över hela landet.

Under presskonferensen anordnades också en debatt mellan Ibrahim Baylan (S) utbildningspolitisk talesman för socialdemokraterna och Maria Stockhaus (M) Kommunalråd i Sollentuna och ordförande för SKL:s utbildningsberedning. Baylan lyfte i debatten behovet av nationella regler för bland annat köer till förskolan och öppettider för att ge alla föräldrar lika stora rättigheter till förskolan.

– I vissa kommuner fungerar det men inte i hela landet. Vi har landat i att det behöver regleras nationellt. Det ska inte vara så att om man har tur att bo i Sollentuna så löser sig barnomsorgen, men inte om man bor på andra sidan kommungränsen.

Maria Stockhaus höll inte med om att nationella riktlinjer borde införas.

– Jag måste värna kommunernas självbestämande, sa hon.

Annelie Nordström avslutade debatten genom att slå fast ett krav på en gemensam kö för alla förskolor oavsett hur de drivs. Det bland annat för att förskolorna ska ta emot alla barn som vill gå där om det finns plats oavsett vilka behov de har och för att det inte ska vara möjligt för föräldrar att tjata in sina barn på den förskola man vill ha.

– Att inte ha en gemensam kö lägger sordin på valfriheten, slog hon fast.

Det var alla i panelen överens om.

Några förslag ur rapporten

Tillgänglighet: alla förskolor ska erbjuda öppettider när föräldrar arbetar: tidig morgon, kväll, natt och helg.
Kvalitet: krav på utbildad personal och möjlighet för outbildad personal att vidarutbilda sig.
Politiskt ansvar: Ställ krav på gemensam kö och avskaffa etableringsfriheten (rätten för företag att starta förskolor utan kommunens godkännande).