För lite mer än ett år sedan skrev KA om undersköterskan Sideh Nikzad från Örebro (se länk). Hon nekades sjukpenning av Försäkringskassan för en period när hon var sjukskriven efter en planerad operation av foten. Hon överklagade beslutet och fick till slut pengarna efter två domstolsförhandlingar. Att Försäkringskassan avslog ansökan i första läget berodde på att hon inte hade en fast anställning och inga inbokade arbetspass under sjukdomstiden. När hon till slut fick rätt trodde hennes jurist Kerstin Burman från LO-TCO Rättskydd att det skulle bli enklare för alla med liknande anställningar att få sjukpenning.

– Men Försäkringskassan har inte ändrat sig trots att det kommit fler domar som lett till att de fått betala ut sjukpenning till behovsanställda sedan dess, säger Kerstin Burman.

Hon och andra jurister har tagit upp frågan med Försäkringskassan och försökt att få dem att ändra i den vägledning som Försäkringskassans handläggare använder när de tar beslut. Det har de inte gjort.

– Vi har haft möten med Försäkringskassan och sagt att vi tycker att de ska ge de behovsanställda rätt till sjukpenning när de är sjuka även om de inte har inbokade tider, säger Kerstin Burman.

Pernilla Keinestam Lindell är rättslig expert på Försäkringskassan. Hon menar att det redan framgår i vägledningen att man i varje enskilt fall måste utreda om den anställda ska ses som anställd eller inte när det inte finns inbokade arbetspass.

– Det som står där är att man ska bedöma om det finns ett anställningsförhållande eller inte och det gör vi, säger hon.

Trots det kommer man att se över det som står om behovs- och visstidsanställda eftersom den ändå ska uppdateras inom en snar framtid.

– Vi kommer att se över skrivningarna i vägledningen för att se om vi utifrån domar kan förtydliga ytterligare hur bedömningen bör göras.

Hon menar att det finns så många olika sätt att utforma avtalen att man inte generellt kan säga om behovsanställda och timvikarier ska ses som anställda.

– Det är en bedömningsfråga i varje fall. Får de exempelvis sjuklön av arbetsgivaren så talar det för att de åtminstone under den perioden ska ses som anställda.

Kerstin Burman hoppas att översynen ska leda till förbättringar.

– Vi har vunnit så många mål om det här att de borde ändra sig.

Men vad kan de som är visstidsanställda och behovsanställda göra för att lättare få sjukpenning i väntan på det?

– De kan skicka in så bra underlag som möjligt till Försäkringskassan när de är sjuka. Då har de större chans att få sjukpenning direkt, säger hon och får medhåll från Pernilla Keinestam Linder.

Så får du rätt till sjukpenning

När du skickar in ansökan om sjukpenning skicka med följande intyg:

  1. Ett läkarintyg som tydligt beskriver varför du inte kan arbeta
  2. Be din arbetsgivare skriva ett intyg om att du är anställd och att du kommer att fortsätta jobba som tidigare efter sjukperioden.
  3. Betalar arbetsgivaren sjuklön – skicka med bevis för det till Försäkringskassan redan när du sjukanmäler dig till dem.

Källa: Försäkringskassan, LO-TCO Rättsskydd