Ni ska lämna över Kommunals rapport ”Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs” till närvarande politiker. Varför väljer ni att manifestera?

– Vi tycker att rapporten Kommunal har tagit fram är viktig. Under ett antal år har det pratats mycket om sjuksköterskor och barnmorskor. Man har glömt bort att det finns andra arbetsgrupper. Många undersköterskor upplever brister i kvaliteten på vården varje dag.  Det verkliga problemet är att om ett antal år finns det inte tillräckligt med undersköterskor. Det är ett otäckt scenario, när vi inte kan ta hand om våra sjuka.

Vad hoppas ni uppnå?

– Vi vill att politikerna får en insikt om att bristen på undersköterskor kommer att bli stor. Undersköterskor har upplevt att de räknas bort och att vår kompetens och yrkeskunnighet inte räknas.

Vad blir konsekvenserna av färre undersköterskor i sjukvården?

– Konsekvenserna blir att patienterna får en sämre omvårdnad. Patienten får inte hjälp med hygien, att gå på toaletten. Det är ett hot mot patienternas hälsa. 40 procent av undersköterskorna upplever att det finns brister i vården, varje dag.