Rapporten är en del av ett nordiskt forskningsprojekt och har skrivits av Thomas Berglund vid Göteborgs universitet och Ingrid Esser vid Stockholms universitet.

De har tittat på hur välfärden i Sverige har utvecklats sedan 90–talet och fram till i dag, under socialdemokratiska och borgerliga regeringar.

Deras slutsats är att den svenska välfärdsmodellen knakar i fogarna med högre arbetslöshet, fler fattiga, sämre förtroende för de myndigheter och verksamheter som ska ge oss välfärd i form av skola, vård och omsorg

Socialdemokraternas ordförande, Stefan Löfven, och LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson, valde att presentera rapporten på Grand Hotel i Saltsjöbaden som ligger några mil utanför Stockholm.

I dessa lokaler undertecknades i december 1938 Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF (föregångare till arbetsgivareorganisationen svenskt Näringsliv).

Detta avtal blev en viktig hörnsten i den svenska modellen som har byggt på att fack och arbetsgivare förhandlar om löner och anställningsvillkor på arbetsmarknaden samt en politik för full sysselsättning, social trygghet och ökad välfärd för alla.

– Om de som skrev på Saltsjöbadsavtalet fick en chans att se hur Sverige ser ut i dag tror jag att de skulle bli stolta och nöjda. Vi har utvecklats från ett av Europas fattigaste länder till en av de rikaste. Vi har också en jämnare fördelning av välfärden än andra länder, säger Karl–Petter Thorwaldsson.

Men samtidigt som han tycker att Sverige är ett land att vara stolt över menar Karl–Petter Thorwaldsson att det finns mycket som måste förbättras.

Stefan Löfven skyller det mesta på regeringens politik som gått ut på att sänka skatterna, öka privatiseringarna samt sätta press på sjuka och arbetslösa.

– Hade detta varit en framgångsrik väg hade vi i dag inte haft så hög arbetslöshet och så många fattiga. Nu är det dags att vända trenden och satsa på att få fler i arbete, öka välfärden och jämställdheten, säger han.

Stefan Löfven upprepade Socialdemokraternas vallöfte om att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Det ska bland annat ske genom att satsa på skolan för att ge dagens unga den utbildning som krävs för att få jobb.

– Vi ska också införa en ungdomsgaranti, ingen ska gå arbetslös i mer än 90 dagar utan nytt jobb, praktik eller utbildning, lovade han.

Karl–Petter Thorwaldsson vill även se stora satsningar på vård och omsorg i kommuner och landsting.

– Vi lider inte brist på resurser. Sverige har aldrig varit så rikt som i dag. Vi har högre BNP än någonsin tidigare. Frågan är hur dessa pengar ska fördelas. LO menar att det är bättre att satsa dem på att bygga ut och förbättra välfärden än att sänka skatterna, säger han.