– Vi är vakna hela nätterna, men arbetsgivaren vill inte medge det, säger Ingrid Sonefors, en av assistenterna.

Fram till sommaren 2010 arbetade assistenterna hela nätterna. Enligt Kommunal behöver brukaren hjälp 10-30 gånger varje natt.

– Brukaren behöver hjälp med allt, berättar Ingrid Sonefors.

Sommaren 2010 ändrade kommunen ensidigt villkoren och införde istället jourersättning. Enligt Kommunal grundades det beslutet på den assistansersättning som Försäkringskassan beviljat.

Det innebär att assistenterna nattetid får betalt för halva arbetstiden och för den andra halvan jourersättning på knappt 33 kronor i timmen för vardagsnätter. Det har också gått ut över arbetsmiljön.

– Ett problem är att jouren inte räknas in i arbetstiden. Många har tjänster som ligger nära heltid. Det gör att de jobbar 120-140 procent. Det blir en månad extra per år, säger Camillia Lönnqvist, vice ordförande för Kommunals sektion i Ludvika.

Redan tidigt rådde hon assistenterna att skriva nattdagbok för att dokumentera vilka insatser som behövdes och att personalen inte hade möjlighet att sova. Ingrid Sonefors betonar att alla har hjälpts åt.

– Vi har kämpat väldigt mycket för att få ihop allt material. Det har varit väldigt tungt. Men vi har lyckats för att vi har hållit ihop, stöttat varandra och tillsammans ringt för att ta reda på våra rättigheter, säger Ingrid Sonefors.

Hon tycker att det är skönt att Arbetsdomstolen nu har fått stämningsansökan.

– Det är helt fantastiskt, även om vi inte är i hamn än. Jag hoppas att det är till hjälp för andra, tyvärr det fler som är i samma situation.

Kommunal kräver också 100 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet.

KA har inte lyckats nå ansvariga chefer på Ludvika kommun.

Ersättningar

Den som arbetar hela nätterna får lön samt ersättning för obekväm arbetstid. Nattpasset räknas in i arbetstiden.
Den som har jour får lön för halva jourpasset samt ersättning för obekväm arbetstid. För den andra halvan av arbetspasset utgår jourersättning på 32.60 per timme för vardagsnätter och 65.40 per timme för helgnätter.
Källa: HÖK/AB, Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting